< p>

Van merkidentiteit tot merkinteractie: zo bepalen we de koers van jouw merk

Van merkidentiteit tot merkinteractie: zo bepalen we de koers van jouw merk

Geschreven door Niek

Met deze 4 identiteitssessies creëren we samen jouw merkstrategie

Investeren in je merk, wanneer doe je dat? Dat kan allerlei redenen hebben. Bijvoorbeeld wanneer je geen groei meer ervaart, een andere koers wilt varen, of als start-up de wereld wilt veroveren. Als je investeert in je merk zorg je voor acquisitie, werk je in positieve zin aan het teamgevoel en verbeter je je concurrentiepositie. Elk merk en elke organisatie heeft een eigen verhaal, ontstaan vanuit innerlijke drijfveren, ambities of idealen. Catapult helpt je dat verhaal overtuigend te vertellen in woord en beeld, online en offline, om vervolgens daarmee jouw doelgroep te kunnen inspireren én activeren. Met onze 4 identiteitssessies nemen we jouw merk onder de loep. En dat doen we op een slim doordachte, verrassend creatieve en praktische manier. Je hoeft niet per se 4 sessies bij ons af te nemen. Misschien heeft een ander bureau al wel de innerlijke merkidentiteit bepaald, maar kom je er niet verder mee. Samen leggen we de vinger op de zere plek en starten we met het merkconcept.

1. Innerlijke merkidentiteit (haalt het merk-dna boven water)

Graag maken we eerst kennis met de binnenkant van jouw organisatie. Samen leggen we, in een interactieve identiteitssessie, de kern van de organisatie bloot. We halen de zogenoemde innerlijke merkidentiteit boven water.

  • Waarom doet jouw merk of organisatie eigenlijk wat ze doet? 
  • Hoe positioneert het zich?
  • Wat zijn de merkwaarden die betekenis moeten krijgen in de hoofden van jouw klanten? 

Dit zijn vragen die uitgebreid aan bod komen. De output van deze sessie verwerken we tot een onderscheidend merkconcept en gebruiken we als voeding voor de visuele identiteit.  

2. Merkconcept (geeft richting aan het gevoel)

In deze fase maken we een eerste aanzet voor de (re)branding. We schrijven een krachtig en inspirerend merkverhaal, bepalen de tone-of-voice, scherpen de merkwaarden aan, geven antwoord op de merkbelofte én maken alvast moodboards om een inkijk te geven in de visuele merkidentiteit. In deze sessie gaan we het merk dus voor het eerst echt voelen. Ook deze sessie is interactief, waarin we alle gemaakte keuzes samen bespreken en aanscherpen.

3. Visuele merkidentiteit (geeft richting aan het design)

We bouwen verder. Gaan van abstract naar concreet. Van voelen naar zien. Van gedachte naar visualisatie. We investeren daarbij nadrukkelijk in design, want jouw onderscheidende merk komt pas echt tot leven door duidelijke keuzes te maken in bijvoorbeeld typografie, fotografie, lay-out, kleur en vorm. Stuk voor stuk belangrijke elementen die helpen jouw unieke verhaal te vertellen. En…om consistentie te waarborgen, leggen we uiteraard alle keuzes vast in een praktisch merkboek. Want consistentie binnen je visuele identiteit zorgt voor vertrouwen naar buiten toe. En dat is wat we willen.

4. Merkinteractie (zorgt voor verbinding met jouw doelgroep)

Nu de innerlijke merkidentiteit, het merkconcept en de visuele merkidentiteit bepaald zijn, gaan we op zoek naar een positieve interactie met jouw doelgroep. We maken content, klantreizen en bepalen via welke touchpoints we de doelgroep gaan inspireren en activeren. Onze communicatieadviseurs gaan met jou aan de slag om op een slimme manier je merkidentiteit tot leven te laten komen. Vanuit de strategie gaan we het merk daadwerkelijk de wereld inbrengen. Want merken ontstaan pas ná de tekentafel, daar moeten merkwaarden lading krijgen en merkbeloften waargemaakt worden. Dat vereist creativiteit en aanpassingsvermogen.

Bij het bouwen van merken houden wij vast aan onze 3 idealen

Ruimte voor experiment

In een wereld vol regels is vrijheid een groot goed. Ruimte voor experiment is niet overal vanzelfsprekend of wordt door tijdgebrek niet altijd genomen, terwijl juist daar mooie dingen ontstaan. Het leidt tot andere inzichten, nieuwe vormen, verrassend creatieve oplossingen en meer eigenheid in het ontwerp. Met eigenheid kies je bewust voor een plek los van anderen. Eigenheid verrast, pakt de ruimte, maakt nieuwsgierig en geeft identiteit.

Bouwen in dialoog

Merken bouwen we bewust in dialoog. Bij Catapult ben je als opdrachtgever dus actief betrokken bij jouw merkontwikkeling. Je wordt nadrukkelijk onderdeel van het projectteam, omdat we sterk geloven dat mensen met verschillende referentiekaders elkaar versterken. Zo vermenigvuldigen we jouw kennis van de markt met onze kennis van creatie en communicatie. Op die manier creëren we slim doordachte merken, gebouwd vanuit verschillende invalshoeken.

Aandacht voor resultaat

We zijn gek op vooruitgang en willen resultaat boeken. Daarom werken we samen stapsgewijs aan jouw merk, zodat we snel kunnen bijsturen. Bepalen we vooraf samen doelstellingen, managen we verwachtingen, monitoren we tijdig de inzet van communicatie én checken we creatieve ideeën van tevoren op praktische haalbaarheid. Zo besparen we samen tijd én geld.

Voorbeeldcase

Gvidado | professional thinking partners

De groei van je organisatie begint met de mensen. Gvidado ondersteunt deze groei. Met haar perspectief-veranderende coaching en workshops faciliteren en inspireren ze de ontwikkeling van leiderschap, ontketenen ze het onbenut potentieel van medewerkers en helpen ze het bedrijf floreren. Where people grow, companies flourish.

Catapult helpt Gvidado vanaf het begin met de merkontwikkeling. Samen doorliepen we bovenstaande sessies. Momenteel werken we aan verschillende uitingen om het merk tot leven te laten komen.

Bekijk hier de volledige case en krijg een indruk van het resultaat.

Niek

Geïnspireerd geraakt?

jouw website
2022 proof?